Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I SA/Wa 3081/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1323/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia własności nieruchomości

I SA/Wa 2435/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1342/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 839/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 3078/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 3080/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 549/11 - Wyrok NSA z 2012-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 1413/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1114/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   100