Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

II OSK 2052/13 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skargi kasacyjne L. R. i E. K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg L. R. i E. K. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Wa 1336/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Wa 539/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

II SA/Wa 541/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Wa 1351/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 606/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.

II SAB/Wa 483/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SAB/Wa 484/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie kserokopii dokumentów

IV SA/Wa 754/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

VII SA/Wa 1032/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy zmiany decyzji
1   Następne >   +2   +5   9