Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 617/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy unieważnienia aktu zgonu

IV SA/Wa 606/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.

IV SA/Wa 615/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy unieważnienia aktu zgonu

II OSK 317/14 - Wyrok NSA z 2015-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy unieważnienia aktu zgonu

IV SA/Wa 616/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy unieważnienia aktu zgonu

II OSK 2679/14 - Wyrok NSA z 2016-07-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnienia numerów PESEL

II OSK 2420/14 - Wyrok NSA z 2016-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie uchylenia decyzji

IV SA/Wa 863/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji