Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

II SA/Wa 1049/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie wykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 2053/09

VIII SO/Wa 25/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-06

Wniosek w przedmiocie przyznania odszkodowania za emigrację i hamowanie postępowania sądowego przez Ministra Spraw Wewnętrznych

IV SA/Wa 456/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

IV SA/Wa 1270/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie uznania za bezzasadne zażalenia

I OSK 1590/13 - Wyrok NSA z 2013-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

VI SA/Wa 1384/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie umieszczenia stadionu w wykazie stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe

II SA/Wa 1975/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie orzeczenia o utracie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 50/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Wa 652/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

II SA/Wa 158/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz zobowiązania do uiszczenia należnych opłat i odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   +10   14