Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

IV SA/Wa 1960/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-11

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1429/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy