Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

II OPP 9/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-15

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie przewlekłości postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1005/14 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Wa 251/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

IV SA/Wa 1006/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

IV SA/Wa 1270/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-19

Skarga I. C. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie uznania za bezzasadne zażalenia

IV SA/Wa 1841/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 456/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SAB/Wa 291/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego MSW w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej rozliczenia wypłaconych świadczeń za stan spoczynku

II SAB/Wa 289/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno

IV SA/Wa 1870/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

IV SAB/Wa 56/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpatrzenia skarg na działalność Policji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i podjęcia czynności w celu zapobieżenia działaniom przestępczym
1   Następne >   +2   +5   +10   18