Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

V SA/Wa 38/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych Nr [...] w przedmiocie zwrotu podania zawierającego wniosek o uchylenie mandatu karnego

IV SAB/Wa 39/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zaniechania wykonywania obowiązków służbowych

IV SA/Wa 1213/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia materialno

II OZ 360/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpoznania zażalenia

IV SA/Wa 2257/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

IV SAB/Wa 39/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zaniechania wykonania obowiązków służbowych

IV SAB/Wa 132/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpoznania zażalenia

V SA/Wa 38/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych Nr ... w przedmiocie zwrotu podania zawierającego wniosek o uchylenie mandatu karnego

IV SA/Wa 2258/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 2258/13 oddające wniosek M. M. o sprostowanie postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 2258/13

V SO/Wa 5/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku D. K. w przedmiocie przyznania prawa pomocy
1   Następne >   3