Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1871/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wydania paszportu

II OSK 1239/13 - Wyrok NSA z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie unieważnienia paszportu

IV SA/Wa 165/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie : odmowy wydania paszportu oraz paszportu tymczasowego

IV SA/Wa 811/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie unieważnienia paszportu

IV SA/Wa 177/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie unieważnienia paszportu

IV SA/Wa 1027/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania

IV SA/Wa 2087/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie unieważnienia paszportu

IV SA/Wa 699/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie unieważnienia paszportu

IV SA/Wa 492/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

IV SA/Wa 127/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wydania drugiego paszportu
1   Następne >   2