Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 637/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zwolnienia ze służby w Straży Granicznej

II SA/Wa 1018/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania dyscyplinarnego

I OSK 626/13 - Wyrok NSA z 2014-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zwolnienia ze służby stałej w Straży Granicznej uchyla zaskarżony wyrok i

II SA/Wa 1372/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska i mianowania na stanowisko starszego specjalisty

II SA/Wa 1635/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Wa 956/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyznania dodatku służbowego

II SA/Wa 1216/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie mianowania na równorzędne stanowisko służbowe

II SA/Wa 786/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zwolnienia ze służby stałej w Straży Granicznej

II SA/Wa 118/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-04

Sprawa ze skargi R. S. na orzeczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uchylenia orzeczenia dyscyplinarnego

II SA/Wa 2540/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przeniesienia z urzędu do pełnienia służby i powołania na stanowisko służbowe
1   Następne >   3