Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1259/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Wa 2051/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wypłaty uposażenia wraz z odsetkami

I OSK 2096/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wypłaty uposażenia wraz z odsetkami

II SA/Wa 2553/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zwolnienia ze służby w Państwowej Straży Pożarnej

II SA/Wa 1048/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie przeniesienia z urzędu do pełnienia służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w C.

II SA/Wa 1259/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Wa 2127/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

II SA/Wa 262/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o zwolnieniu ze służby w trybie wznowienia

II SA/Wa 1584/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie przeniesienia do służby w innej miejscowości

II SA/Wa 754/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zawieszenia w czynnościach służbowych
1   Następne >   3