Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

II SA/Wa 324/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych kopii dokumentów z akt sprawy

II SA/Wa 1075/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego

II SA/Wa 932/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zwolnienia ze służby

IV SA/Wa 443/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy uznania za repatrianta

II SA/Wa 139/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SAB/Wa 71/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SA/Wa 2803/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia decyzji o zwolnieniu ze służby

II SA/Wa 2078/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

V SA/Wa 2742/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłat za przechowywanie broni w depozycie

IV SA/Wa 32/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie unieważnienia paszportu
1   Następne >   2