Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

II GSK 148/15 - Wyrok NSA z 2016-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego