Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

IV SA/Wa 2371/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie nadania numeracji porządkowej

II SO/Ol 4/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-02-12

Wniosek w przedmiocie przyznania prawa pomocy