Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

II SA/Wa 223/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

Wniosek U. P. o wstrzymanie wykonania postanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych nr [...]

II SA/Wa 1622/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-03

Wniosek w przedmiocie wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 637/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-22

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby w Straży Granicznej

II SA/Wa 2293/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

Wniosek w przedmiocie uznania podniesionych zarzutów za nieuzasadnione

IV SA/Wa 2087/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-26

Wniosek w przedmiocie unieważnienia paszportu

I OZ 581/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 27 kwietnia 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 2293/14 o odmowie wstrzymania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych z [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie uznania podniesionych zarzutów za nieuzasadnione

I OSK 1591/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

Wniosek w przedmiocie wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego

I OZ 763/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego w sprawie zwolnienia ze służby w Policji

IV SA/Wa 1429/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OZ 703/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych , nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby w Straży Granicznej
1   Następne >   3