Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

IV SA/Wa 1213/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia materialno

IV SAB/Wa 132/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia

IV SA/Wa 1213/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia materialno

IV SA/Wa 1005/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-15

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1005/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-07

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1213/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-13

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia materialno

IV SA/Wa 863/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-30

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji