Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

IV SA/Wa 1985/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-05

skarg M. W., D. W., J. W. i M. W. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia

IV SA/Wa 1985/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-04

Skarga w sprawie ze skarg M. W., D. W., J. W. i M. W. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia

IV SA/Wa 1985/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia