Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 3440/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej oraz wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej

VIII SA/Wa 842/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie umieszczenia w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne

II GZ 316/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych , nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

II GSK 1863/14 - Wyrok NSA z 2015-10-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie umieszczenia w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń, podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne, uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne