Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

II SA/Wa 637/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-22

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby w Straży Granicznej

I OSK 1591/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

Wniosek w przedmiocie wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego

I OZ 763/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego w sprawie zwolnienia ze służby w Policji

IV SA/Wa 1429/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OZ 703/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych , nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby w Straży Granicznej

VIII SA/Wa 842/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-14

Wniosek w przedmiocie umieszczenia w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne