Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

II OSK 1056/14 - Wyrok NSA z 2016-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

I OZ 1807/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-08

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie wezwania B. W. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na zarządzenie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 502/15 o pozostawieniu...

II OSK 1241/14 - Wyrok NSA z 2016-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zawieszenia postępowania

II OSK 1242/14 - Wyrok NSA z 2016-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 1289/14 - Wyrok NSA z 2016-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 1203/14 - Wyrok NSA z 2016-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 1318/14 - Wyrok NSA z 2016-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

I OSK 880/14 - Wyrok NSA z 2016-01-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego w sprawie zwolnienia ze służby

IV SA/Wa 3576/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Wa 1419/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie prawa zamieszkania w lokalu mieszkalnym
1   Następne >   +2   +5   +10   17