Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SA/Wa 1754/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2430/13 - Wyrok NSA z 2015-07-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji