Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

VI SA/Wa 909/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu w przedmiocie wygaśnięcia koncesji na budowę i eksploatację autostrady płatnej

II GSK 357/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-03

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w przedmiocie koncesji na budowę i eksploatację autostrady

II GSK 357/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w przedmiocie koncesji na budowę i eksploatację autostrady

II GSK 57/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w przedmiocie koncesji na budowę i eksploatację autostrady