Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

II GSK 1662/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P.Z.P.F. w W. na obwieszczenie Ministra Zdrowia w przedmiocie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.

II SA/Ol 103/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-02-18

Sprawa ze skargi M.K. na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w Warszawie w przedmiocie przyznania renty

II GSK 1660/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi 'A.' Sp. z o.o. w P. na obwieszczenie Ministra Zdrowia w przedmiocie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.

VI SA/Wa 579/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-23

Sprawa ze skargi I. S.A. z siedzibą w R. na sprzeciw Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie dokonania zmiany w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego

IV SAB/Wr 63/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-03-09

Sprawa ze skargi K. W. na Ministerstwo Zdrowia w przedmiocie bezczynność Ministerstwa Zdrowia

IV SAB/Wr 14/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-04-06

Sprawa ze skargi K. W. na Ministra Zdrowia w przedmiocie odpłatności za leki

II GSK 1739/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-29

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi P. S.A. w P. na obwieszczenie Ministra Zdrowia w przedmiocie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.

III SA/Po 692/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-10-18

Sprawa ze skargi Z. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na akt Ministra Zdrowia w przedmiocie skargi na opinię celowości inwestycji

III SA/Po 712/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-10-25

Sprawa ze skargi T.I. na akt Ministra Zdrowia w przedmiocie skargi na opinię o celowości inwestycji

II SA/Op 291/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-07-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Ministra Zdrowia w przedmiocie dofinansowania projektu złożonego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014
1   Następne >   2