Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

OSK 889/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie uzupełnienia decyzji o wypowiedzeniu stosunku służbowego

I OSK 1256/05 - Wyrok NSA z 2006-06-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 1006/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wypłaty odprawy mieszkaniowej