Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

II SAB/Wa 184/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-07-30

Sprawa ze skargi L.H. w przedmiocie bezczynności Ministra Obrony Narodowej

II SA/Wa 557/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-07

Sprawa ze skargi J. B. na pismo Dyrektora Departamentu [...] Ministerstwa Obrony Narodowej w przedmiocie udzielenia informacji

II SA/Wa 666/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-07-14

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Obrony Narodowej

II SAB 80/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia odwołań od decyzji

II SAB/Wa 133/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie niewydania decyzji administracyjnej

I SA 2027/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczeń lekarskich Rejonowych Wojskowych Komisji Lekarskich

II SA 2568/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej nr [...]w przedmiocie zmiany uposażenia

OSK 487/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wypowiedzenia stosunku służbowego

OSK 612/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie zwrotu kosztów szkolenia

OSK 795/04 - Wyrok NSA z 2004-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wypowiedzenia stosunku służbowego
1   Następne >   +2   +5   11