Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

II SA/Wa 2650/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-20

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem NSA , sygn. akt II SAB 192/02

II SA/Wa 2250/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-07

Sprawa ze skargi J. D. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB 37/03

II SAB/Wa 18/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Departamentu [...] Ministerstwa Obrony Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia jego wniosków i

II SA/Wa 582/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-21

Sprawa ze skargi B.P. na pismo Dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej w przedmiocie ustalenia daty zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

II SO/Wa 395/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-08

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Obrony Narodowej w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie ustalenia zdolności do służby wojskowej

II SO/Wa 485/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-11-09

Wniosek w przedmiocie odmowy wypłaty różnicy pomiędzy uposażeniem należnym z grupy uposażenia [...] i [...]wraz z odsetkami ustawowymi oraz odmowy wystawienia zaświadczenia żądanej treści

I SAB/Wa 15/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie zmiany zajmowanej kwatery

II SA/Wa 537/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-12

Sprawa ze skargi P.S. na orzeczenie Komisji do Spraw Służby Zastępczej w przedmiocie odmowy przeznaczenia do odbywania służby zastępczej

II SA/Wa 2649/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 1896/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wysokości uposażenia
1   Następne >   +2   +5   +10   19