Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

I OSK 1369/12 - Wyrok NSA z 2012-12-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej

VIII SA/Wa 363/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wydania decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji wydanych po 1 stycznia 1999 r.

II SA/Wa 971/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie przyznania nagrody jubileuszowej w wysokości 300 % uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym

II SA/Wa 1039/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej nr [...] w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku zwrotu kosztów związanych z utrzymaniem i nauki

II SAB/Wa 195/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-13

Wniosek w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności dotychczas wydanych w sprawie decyzji administracyjnych

II SA/Wa 807/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy przyznania uposażenia

II SA/Wa 2508/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-07

Skarga K. N. na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 1479/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania dodatku służbowego

II SA/Wa 1649/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-10

Sprawa ze skargi W. P. na czynność Dyrektora Departamentu Administracyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej w przedmiocie rozliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej

I OZ 463/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej , Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o wypowiedzeniu stosunku służbowego zawodowej służ...
1   Następne >   +2   +5   +10   32