Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

II SA/Wa 1407/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-22

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy

II SAB/Wa 635/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych Ministerstwa Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Wa 1079/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania z tytułu uchylenia decyzji w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 1439/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w przedmiocie przyznania grupy uposażenia zasadniczego U15B oraz nazwy stanowiska służbowego

II SA/Wa 1623/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1221/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej , nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby

I OSK 107/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-23

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie o sygn. akt II SA/Wa 877/10

II SA/Wa 2269/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

I OSK 2081/12 - Postanowienie NSA z 2014-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 346/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby
1   Następne >   +2   +5   +10   23