Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

III SO/Wa 15/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-30

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem P. a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w P.

III SA/Wa 992/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Sprawa ze skargi S. O. na niewykonanie wyroku WSA w Szczecinie sygn. akt I SA/Sz 496/04 przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w W.

IV SA/Po 856/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-15

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego

I SA/Kr 1086/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-11-22

Wniosek I. Sp. z o.o. w B. o zawieszenie egzekucji komorniczej