Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych X

I OZ 1072/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. P. na przewlekłość prowadzenia postępowania przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w P. w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OZ 1270/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze...

I OSK 3918/18 - Wyrok NSA z 2020-02-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. P. na przewlekłość [...] w P. w przedmiocie rozpoznania wniosku