Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OPP 131/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

Skarga H.F. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 1722/15 ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I ONP 1/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-06

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decy...

I ONP 1/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Roz...

I ONP 2/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego