Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Ke 89/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy S. 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w S. nr XXIII/121/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miej...

I SA/Ke 707/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-02-20

Skarga Prokuratora Rejonowego w Pińczowie na uchwałę Rady Miejskiej w Skalbmierzu w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w Skalbmierzu nr XXV/176/05 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie obejmującym: - postanowienia załącznika nr 1 pozycja J w zakresie ,,Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 2...

I SA/Ke 706/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Skalbmierzu w sprawie zmiany uchwały nr XXV/176/05 Rady Miejskiej w Skalbmierzu w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w Skalbmierzu nr XII/62/2011 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/176/05 Rady Miejskiej w Skalbmierzu w ...

II SA/Ke 503/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-08-28

Wniosek T. K., M. J., K. B. i L. Ś. o wstrzymanie wykonania uchwały w sprawie z ich skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Skalbmierzu w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Skalbmierzu

II SA/Ke 503/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w S.

I SA/Ke 90/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-04-02

skarg Prokuratora Rejonowego w P. na uchwałę Rady Miejskiej w S. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy S 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w S. nr XXVII/148/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu jej składania przez właści...

II SA/Ke 413/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-08-07

Wniosek w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia...

II SA/Ke 413/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Skalbmierzu w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków