Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej X

VI SA/Wa 2167/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie przyznania dopłaty do kosztów świadczonych usług wchodzących w skład usługi powszechnej za rok 2009

VI SA/Wa 1972/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zmiany rezerwacji częstotliwości

VI SAB/Wa 42/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia radiowego (zarejestrowanego pod sygn. [...]) postanowił: odrzucić skargę

VI SAB/Wa 46/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia radiowego

I OZ 457/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpatrzenia pisma

II GZ 233/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia radiowego w części

II GSK 2894/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

Skargi kasacyjne Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, K. od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia instrukcji w zakresie prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i opisu kalkulacji kosztów usług

II GSK 499/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie usług telekomunikacyjnych

VI SA/Wa 1182/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie umorzenia postępowania

VI SA/Wa 1570/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie umorzenia postępowania (w sprawie z wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji zatwierdzającej ofertę ramową)
1   Następne >   +2   +5   +10   100