Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

II OSK 465/13 - Wyrok NSA z 2014-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie usunięcia drzew stanowiących przeszkodę naturalną

VII SA/Wa 1026/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia

VII SA/Wa 1048/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia

VI SA/Wa 625/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Skarga P. 'L.' S.A. z siedzibą w W. na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie powołania tymczasowego organizatora rozkładów lotów dla portu lotniczego

VI SA/Wa 1381/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania skargi w sprawie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia nr 261/2004/WE

VII SA/Wa 641/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie usunięcia drzew stanowiących przeszkody lotnicze

VII SA/Wa 1114/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia

VII SA/Wa 948/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia

VII SA/Wa 951/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia

II SA/Wa 387/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100