Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 36/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Skarga J. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy, sygn. akt II SAB/Bd 24/07 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Pracy i Polityki Społecznej

II OW 8/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-18

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

I OPP 34/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Skarga T. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SO/Wa 62/06

I OPP 49/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-29

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez opłaty

I OPP 98/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-29

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w przedmiocie uwzględnienia w całości żądania skargi wniesionej przez P. B. do WSA w Bydgoszczy

II OW 9/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie stwierdzenia wykonania obowiązku