Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 59/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-22

Zażalenie na zarządzenie przewodniczącego wydziału NSA w sprawie ze skargi Z. L. na działalność Prezesa Rady Ministrów, sygn. akt VII SA/Wa 1408/10

I OPP 53/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-10

Zażalenie na zarządzenie przewodniczącego wydziału NSA w sprawie ze skargi Z. L. na działalność Prezydenta RP, sygn. akt VII SA/Wa 1057/10

I OPP 12/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-17

Zażalenie na zarządzenie przewodniczącego wydziału NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa NSA w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 391/10

I OZ 975/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-11

Zażalenie na zarządzenie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie

I ONP 2/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podlegania pod ubezpieczenie społeczne rolników

I OZ 1706/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-01

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność WSA w Krakowie