Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

II SAB/Wa 220/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 5/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-09

Skarga M. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 569/06 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie zwrotu nieruchomości

I OPP 42/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 141/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty N. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych

VII SAB/Wa 105/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w W.

II SAB/Wa 52/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Warszawie w zakresie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

I OPP 43/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie, sygn. akt II SO/Rz 15/10 z wniosku P. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 46/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 511/07 w sprawie ze skargi Z. L. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II SAB/Wa 354/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 58/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 918/16 w sprawie ze skargi M. S. na czynność Prezydenta Miasta Radomia w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego

I OPP 59/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 9/18 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie ulepszenia gospodarki Państwa
1   Następne >   2