Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 61/09 - Postanowienie NSA z 2010-05-31

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Łodzi w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wszczęciu postępowania egzekucyjnego sygn. akt III SAB/Łd 34/08

I OPP 19/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-16

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji oraz wniosku W. E. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na przewlekłość postępowania post...

I OPP 1/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-18

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 918/16 w sprawie ze skargi M. S. na czynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego

I OPP 6/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-18

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie o sygn. akt II SAB/Kr 179/13 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K.