Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OZ 1010/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku J.J. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie

I OZ 1011/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku J.J. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie

I OZ 1198/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku J.J. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie

I OZ 1695/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie

I OZ 1698/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie

I OZ 1699/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie

I OZ 1697/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie

I OZ 1696/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie

II SAB/Rz 68/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-08-03

Wniosek o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie go od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Krakowie, w sprawie udzielenia informacji publicznej -

II SAB/Wa 532/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej