Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I ONP 5/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OPP 5/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-17

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji sygn. akt II SA/Wa 1075/07

I ONP 3/12 - Wyrok NSA z 2012-12-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie, że nieruchomość nie podpada pod działanie dekretu o reformie rolnej

I ONP 56/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie przekazania pisma zgodnie z właściwością

I ONP 14/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności zaświadczenia

I ONP 11/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-11

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I ONP 10/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-11

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego

I ONP 9/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Krakowie w sprawie skargi J. Ż. na uchwałę Rady Miasta D. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych w Gminie D.

I ONP 6/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy ustanowienia użytkowania wieczystego

I ONP 1/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby kandydackiej
1   Następne >   2