Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OW 135/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-15

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu sygn. akt II SA/Ol 613/09

I OW 141/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-15

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt III SO/Łd 8/09

I OW 149/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego sygn. akt II SA/Ol 620/09

I OW 42/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Wniosek P. B. o wyłączenie sędziów WSA w Rzeszowie w sprawie z wniosku P. B. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Aresztu Śledczego w S. w związku z nieprzekazaniem skargi na bezczynność tego organu wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę sygn. akt II SO/Rz 17/10

I OW 237/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-22

Wniosek A. Z. o wymierzenie grzywny [...] za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy, sygn. akt II SO/Ol 28/11

I OW 243/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I OW 253/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy w pozyskaniu zatrudnienia i o ustanowienie adwokata z urzędu

I OW 252/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy w pozyskaniu zatrudnienia

I OW 259/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek Z. R. o wyłączenie wszystkich sędziów WSA we Wrocławiu oraz WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 98/13 ze skargi Z. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w sprawie z wniosku

I OW 270/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   13