Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OZ 685/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu , sygn. akt II SO/Po 2/10 odrzucające wnioski o wymierzenie grzywny w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę