Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

II OW 8/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-18

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu