Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 38/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 1216/07 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia