Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 37/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-09

Skarga A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym sygn. akt II SA/Wa 161/04 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

OPP 3/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-10

Skarga Ł. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Zielonej Górze w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji, sygn. akt 4/II SA/Po 303/03

I OPP 49/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-29

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez opłaty

I OPP 98/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-29

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w przedmiocie uwzględnienia w całości żądania skargi wniesionej przez P. B. do WSA w Bydgoszczy

I OPP 8/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-10

Skarga Ł. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby, sygn. akt 4/II SA/Po 859/03