Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 144/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-12

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz wniosku A. S. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie przeniesienia na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt II SAB/Wa 183/06

I OPP 28/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-14

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nie wydania aktu żądanej treści

I OPP 35/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

Skarga S. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 624/07 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 38/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 1216/07 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

I OPP 37/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie z wniosku Z. B. o wymierzenie grzywny Prezesowi Sądu Okręgowego w T. za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, sygn. akt III SA/Kr 445/05

I OPP 132/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-12

Skarga J. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/GL 405/06 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

I OPP 135/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Krakowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Kr 19/06

I OPP 5/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-09

Skarga M. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 569/06 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie zwrotu nieruchomości

II OPP 6/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-13

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 553/04 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę

I OPP 36/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Skarga J. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy, sygn. akt II SAB/Bd 24/07 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Pracy i Polityki Społecznej
1   Następne >   3