Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OW 42/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Wniosek P. B. o wyłączenie sędziów WSA w Rzeszowie w sprawie z wniosku P. B. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Aresztu Śledczego w S. w związku z nieprzekazaniem skargi na bezczynność tego organu wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę sygn. akt II SO/Rz 17/10

I OPP 17/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 23/11 w sprawie ze skargi na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

I OPP 36/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 189/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty N. nr [...]

II SAB/Wa 220/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 14/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-17

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie przedstawienia projektów ustaw sygn. akt VII SAB/Wa 141/10

I OPP 47/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga J. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy, sygn. akt II SA/Bd 916/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

I OW 192/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego sygn. akt II SA/Ol 804/10

I OPP 4/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga J. W. i J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OPP 71/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie z wniosku S. P. o wymierzenie grzywny Sądowi Okręgowemu w Bydgoszczy, sygn. akt II SO/Bd 11/10

I OPP 8/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 922/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   10