Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 21/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-11

Skarga Stowarzyszenia '[...]' na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 1518/11 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

I ONP 5/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OPP 24/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

Skarga A. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 39/11 w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Bochnia w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

I OPP 28/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-12

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu, sygn. akt IV SA/Po 235/11 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie świadczeń rodzinnych

I OPP 7/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-13

Skarga T. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 2367/11 w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OPP 33/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-23

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt III SA/Kr 1055/11

I OW 35/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-08

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania odwołania sygn. akt II SAB/Rz 64/11

I OPP 40/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-23

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SO/Kr 11/12 w sprawie z wniosku J.J. o wymierzenie grzywny Okręgowemu Sądowi Dyscyplinarnemu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

I OPP 26/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

Skarga M. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w T. w przedmiocie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na cele opiekuńcze sygn. akt III SA/Kr 20/12

I OPP 14/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-18

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 21/12 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
1   Następne >   +2   6