Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 68/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-30

Skarga G. P. i S.P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 927/12 ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

I OW 243/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I OW 253/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy w pozyskaniu zatrudnienia i o ustanowienie adwokata z urzędu

I OW 252/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy w pozyskaniu zatrudnienia

I OW 259/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek Z. R. o wyłączenie wszystkich sędziów WSA we Wrocławiu oraz WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 98/13 ze skargi Z. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w sprawie z wniosku

I OW 270/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OW 272/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie wezwania w sprawie dodatku mieszkaniowego

I OW 275/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie załatwienia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie dotyczącej utraty statusu osoby bezrobotnej

I OPP 69/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Skarga D. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego, sygn. akt II SA/Wa 807/13

I OW 241/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę decyzji dotyczącej odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   10