Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OW 341/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-21

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I ONP 4/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. M. na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1183/11

I OW 336/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-21

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OZ 1706/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-01

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność WSA w Krakowie

I OPP 60/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-30

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 75/17 w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji

I OPP 61/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-30

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 77/17 w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 65/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-21

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SAB/Wa 196/09 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I OPP 1/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-18

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 918/16 w sprawie ze skargi M. S. na czynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego

I OPP 6/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-18

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie o sygn. akt II SAB/Kr 179/13 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K.

I OPP 16/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej NSA w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 918/16 ze skargi M. S. na czynność Prezydenta Miasta R. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   10