Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

II SA/Wa 877/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-10

Sprawa ze skargi Z. L. na pismo Prezesa WSA w Warszawie w przedmiocie dopuszczalności zażalenia na pismo Prezesa WSA w Warszawie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 220/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

VII SAB/Wa 105/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Warszawie

VII SAB/Wa 105/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Warszawie

VII SAB/Wa 105/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w W.

II SO/Wa 40/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-19

Wniosek S. P. o doręczenie odpisu zarządzenia Zastępcy Przewodniczącej Wydziału II zarządza: pozostawić wniosek bez rozpoznania.

II SAB/Wa 52/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Warszawie w zakresie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

II SAB/Wa 18/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej:

II SAB/Wa 354/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

VII SAB/Wa 105/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Warszawie
1   Następne >   2